Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 2 Nam 2024
Trien Lam TET
Thang 1 Nam 2024
Thang 12 Nam 2023
Thang 11 Nam 2023
Thang 10 Nam 2023
Thang 9 Nam 2023
Thang 8 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 6 Nam 2023
Thang 5 Nam 2023
Thang 2 Nam 2024


Thưa gia đình Bạn Bonsai,  

Tháng 2 này Chúng ta sinh hoạt tại Thảo Cầm Viên như tên một tờ báo đã gọi .

Thời gian vẫn vậy 9AM – 12 Noon   Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024

Tiết mục vẫn vậy: Ban Kỷ Thuật phụ giúp, hướng dẫn khi bạn mang cây đến

(Nếu Cây cần dùng dây thì nên mang dây theo)

Vẫn vậy Trà xanh nước lọc bánh lạt lai rai … hàn huyên chuyện Cây Chim Cá Cảnh .

 

** Thảo luận ngắn gọn mà được kết quả: Làm thế nào để mỗi hội viên có thể có MỘT

Tác Phẩm Bonsai để có thể tham dự Triển Lãm .

 -----------------------------***----------------------------------

Tháng Rồi: Hầu như cả Quận Cam và nhiều nơi lân cận đều biết Hội ta mỗi năm khi Tết Việt về

đã không quản ngại khó khăn tổ chức san sẻ niềm Vui với cộng đồng qua các Tác Phẩm Bonsai

và NonBo ở Thương Xá PLT.

Thành thật biết ơn Tòa soạn báo Người Việt, Saigonnho, Vien Dong, Radio Bolsa, Little Saigon TV …

và hội viên tham gia để hoàn thành cuộc Vui chung .  

 ·         Thư ký sẽ text địa chỉ Thảo Cầm Viên qua điện thoại của bạn vào thứ sáu .   

Mọi Liên Lạc:  949-331-4050 or 714 – 489 – 1261

 HCKVN 02/ 2024

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2024 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA