Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 2 Nam 2024
Trien Lam TET
Thang 1 Nam 2024
Thang 12 Nam 2023
Thang 11 Nam 2023
Thang 10 Nam 2023
Thang 9 Nam 2023
Thang 8 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 6 Nam 2023
Thang 5 Nam 2023
Thang 1 Nam 2024


Thưa các Bạn Bonsai,  Chúng ta lại được đón thêm một cái Tết “riêng”  

trên Quê Hương thân yêu thứ 2 – Giáp Thìn . Hội xin cầu chúc Bạn và gia đình một

năm mới  Vui Khỏe !.

 Tháng này mình họp ở Hội Quán !. 12211 Ditmore Dr. Garden Grove, CA 92841

Thời gian vẫn vậy 9AM – 12 Noon   Chủ Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024

Tiết mục vẫn vậy: Ban Kỷ Thuật phụ giúp, hướng dẫn khi bạn mang cây đến

(Nếu Cây cần dùng dây thì nên mang dây theo)

Vẫn vậy Trà xanh nước lọc bánh lạt lai rai … hàn huyên chuyện Cây Chim Cá Cảnh .

 

·         Sẽ bàn thảo chi tiết – Triển Lãm ngày 27 & 28 tháng này . Xin các bạn tiếp tục

tham gia như đã như đang, như góp một món ăn tinh thần qua nghệ thuật

Cây Cảnh đến Cộng Đồng Quận Cam và mọi nơi, nhân dịp không khí Tết Nguyên Đán !.

tràn về với con dân đất Việt .

 -----------------------------***----------------------------------

Tháng Rồi: Một buổi họp cuối năm tuyệt vời tại Vườn Bonsai nhà Chị Ngân .

 Cảm Ơn: gia đình nhà Chị Ngân và tất cả các bạn cũng không quên chị Đoan Trang

tòa soạn Báo Saigon Nhỏ tường thuật nhiều mục sinh hoạt của Hội . Thank you All .  

 Mọi Liên Lạc:  949-331-4050 or 714 – 489 – 1261

 HCKVN 01/ 2024

 

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2024 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA