Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 9 Nam 2023
Thang 8 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 6 Nam 2023
Thang 5 Nam 2023
Thang 4 Nam 2023
Thang 3 Nam 2023
Thang 2 Nam 2023
Thang 1 Nam 2023
Thang 12 Nam 2022
Thang 11 Nam 2022
Thang 10 Nam 2022
Thang 2 Nam 2023


Thưa các Bạn Bonsai,   Chủ Nhật Tháng 02 ngày 19 Năm 2023 này chúng ta sinh hoạt ở Hội Quán.

 Địa điểm:  12211 Ditmore Dr. Garden Grove, CA 92841

Thời gian      9 AM – 12 PM

Tiết mục: 

1.    Ban Kỷ Thuật phụ giúp Cây hội viên mang đến.  

2.   Lai rai nước Trà, nước Lọc … hàn huyên chuyện Cây, Chim, Cá, Cảnh .

Cảm ơn Bạn, gia đình và bằng hữu đã và đang tham gia Hội tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người !.

 Hội viên chịu khó mang Tác phẩm của mình lại cho bà con thưởng lãm … J

 Liên Lạc:  949-331-4050 or 714 – 489 - 1261

 HCKVN 02 / 2023

 

www.hoicaykiengvietnamusa.com

 

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2023 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA