Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 6 Nam 2024
Thang 2 Nam 2024
Trien Lam TET
Thang 1 Nam 2024
Thang 12 Nam 2023
Thang 11 Nam 2023
Thang 10 Nam 2023
Thang 9 Nam 2023
Thang 8 Nam 2023
Thang 11 Nam 2022


Happy Thanksgiving !. Cảm ơn Bạn, gia đình và bằng hữu đã và đang tham gia Hội tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người !.

 Thưa các Bạn Bonsai,   Tháng 11 này chúng ta sinh hoạt ở Hội Quán .

 Địa điểm:   Hội Quán 12211 Ditmore Dr. Garden Grove, CA 92841

Thời gian:    Ngày 20 Tháng 11 Năm 2022 .      9 AM – 12 PM

Tiết mục: 

 Phụ giúp cây của hội viên mang lại

Có nước lọc, trà xanh, cà phê, bánh lạc …

----------------------------------------------------------------

Thank you: Anh Chị:  TâmHoa, Lành . Chị Ngân, Chị Lệ Chi & Lệ Hằng Anh: Tài, Mỹ, Sam … mang thức ăn đến cùng lai rai .

Thank you: Ban Kỷ Thuật demo Cây bán: $250, Anh Tiến $100 Anh Hòa- Nonbộ $100 .

--------***-----

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

Hội viên chịu khó mang Tác phẩm của mình lại cho bà con thưởng lãm … J

 Liên Lạc : 949-331-4050 or 714 – 489 - 1261

 HCKVN 11/2022

 www.hoicaykiengvietnamusa.com

 

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2024 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA