Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 11 Nam 2023
Thang 10 Nam 2023
Thang 9 Nam 2023
Thang 8 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 6 Nam 2023
Thang 5 Nam 2023
Thang 4 Nam 2023
Thang 3 Nam 2023
Thang 2 Nam 2023
Thang 1 Nam 2023
Thang 12 Nam 2022
Thang 9 Nam 2022


Thưa các Bạn Bonsai, Tháng 9 này chúng ta sinh hoạt ở Hội Quán .

 Địa điểm:   Hội Quán 12211 Ditmore Dr. Garden Grove, CA 92841

Thời gian:    Ngày 18 Tháng 9 Năm 2022     ---     9 AM – 12 PM

 Tiết mục: 

 Hội luận về Bonsai.

Phụ giúp cây của hội viên mang lại .                                                                                

 Có nước lọc, càphê, bánh lạc .

 Hội viên chịu khó mang Tác phẩm của mình lại cho bà con thưởng lãm … J

Thank you,

 --------***--------

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

 HCKVN 9/2022

 

www.hoicaykiengvietnamusa.com

 

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2023 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA