Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 9 Nam 2023
Thang 8 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 7 Nam 2023
Thang 6 Nam 2023
Thang 5 Nam 2023
Thang 4 Nam 2023
Thang 3 Nam 2023
Thang 2 Nam 2023
Thang 1 Nam 2023
Thang 12 Nam 2022
Thang 11 Nam 2022
Thang 10 Nam 2022
Thang 8 Nam 2022


Thưa các Bạn Bonsai, Tháng 8 này chúng ta sinh hoạt ở Westmister Mall .

 Như mọi năm Hội ta tham gia Triển Lãm cùng Hội Hoa Lan / Nhiếp ảnh / Hội Họa … ở Westmister Mall vào ngày 12 – 14 tháng 8 năm 2022 .

 Số phòng 2044 A .    Địa chỉ của Mall :  1025 Westminster Mall , Westmister Mall CA, 92683 .

 Hướng dẫn: Từ little Saigon đi đường Bolsa vừa qua khỏi Golden West gặp East Dr. quẹo phải vô parking lot và vô cổng chính của Mall.

 Thực hiện:  Kính mời các anh chị tổ chức Triển Lãm, 6 giờ Chiều thứ 5 ngày 11 chúng ta gặp ở Westmister Mall để setup phòng .

 Các bạn nên mang tác phẩm đến cùng lúc để tiện việc sắp xếp .

 --------***--------

 Cần liên lạc xin gọi về   949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 – 1261 .  

 Thank you,

Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

 HCKVN 8/2022

 www.hoicaykiengvietnamusa.com

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2023 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA