Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 11 Nam 2022
Thang 10 Nam 2022
Thang 9 Nam 2022
Thang 8 Nam 2022
Thang 7 Nam 2022
Thang 6 Nam 2022
Thang 5 Nam 2022
Thang 4 Nam 2022
Thang 3 Nam 2022
Thang 2 Nam 2022
Thang 1 Nam 2022
Thang 11 Nam 2021


Thưa các Bạn Bonsai,

 Như các bạn đã biết đến nay chính phủ đã cho phép cũng như các sinh hoạt cộng đồng từ từ trở lại !.

 Cũng theo chiều hướng đó Hội ta sẽ mở lại sinh hoạt hàng tháng vào Ngày 19 tháng 12 Năm 2021 .

Địa điểm: Hội Quán 12211 Ditmore Dr. Garden Grove, CA 92841                                       

 Mọi thảo luận về Bonsai xin các bạn liên lạc về   949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 – 1261

 Cầu chúc Bạn và gia đình được một mùa Lễ Tạ Ơn Bình An Vui Khỏe !.

Chúng ta sẽ gặp lại tháng tới hàn huyên nhiều mục J

  

Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

 

HCKVN 11/2021

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2022 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA