Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 12 Nam 2021
Thang 11 Nam 2021
Thang 10 Nam 2021
Thang 9 Nam 2021
Thang 8 Nam 2021
Thang 7 Nam 2021
Thang 6 Nam 2021
Thang 5 Nam 2021
Thang 4 Nam 2021
Thang 3 Nam 2021
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 8 Nam 2021


Thưa các Bạn Bonsai ,

 … tưởng chừng đại dịch từ từ qua đi Nhưng sự thật vẫn còn nhiều rắc rối nối tiếp … 

An Toàn Sức Khỏe vẫn là Ưu Tiên !.

Nên Ban Trị Sự chưa dám kêu gọi hội viên sinh hoạt trở lại . Mong các bầu bạn gần xa thông cảm .

 Mọi thảo luận về Bonsai xin các bạn liên lạc về   949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 – 1261

Cầu chúc Bạn và gia đình  Bình An .

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

 ·        Hội Chino Bonsai tổ chức Triển lãm ở Westminser Mall – Tháng 8 ngày 13 đến ngày 15 . (714 – 914 -7001) .

·        Có Vendor bán Hoa Lan

 

HCKVN 08/2021

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA