Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 12 Nam 2021
Thang 11 Nam 2021
Thang 10 Nam 2021
Thang 9 Nam 2021
Thang 8 Nam 2021
Thang 7 Nam 2021
Thang 6 Nam 2021
Thang 5 Nam 2021
Thang 4 Nam 2021
Thang 3 Nam 2021
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 6 Nam 2021


Thưa các Bạn Bonsai ,

 … Chúng ta đang bước vào Tháng 6 tình hình bịnh dịch đang lắng dịu dần, hy vọng chúng ta được trở lại sinh hoạt ngày thật gần J .

Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

 Vui chơi nhưng An Toàn cho mọi người vẫn là ưu tiên 1 .

  • Hội sẽ cập nhật tin tức khi Chính Phủ cho phép và sinh hoạt trở lại như xưa !.
  • Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật Tốt !.

Có sức khỏe sẽ có tất cả . J J

 

Mọi liên lạc xin gọi về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 

HCKVN 06/2021

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA