Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 12 Nam 2021
Thang 11 Nam 2021
Thang 10 Nam 2021
Thang 9 Nam 2021
Thang 8 Nam 2021
Thang 7 Nam 2021
Thang 6 Nam 2021
Thang 5 Nam 2021
Thang 4 Nam 2021
Thang 3 Nam 2021
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 4 Nam 2021


Thưa các Bạn Bonsai ,

 Chúng ta đang ở vào mùa Xuân !.

 Như chúng ta đã biết thời tiết của mùa Xuân là tuyệt vời nhất để làm mọi việc cho Bonsai . Xin xem kỹ lại bản tài liệu Nuôi Dưỡng Bonsai .

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui Thú cho mình và cho mọi người  J .

 Hội sẽ cập nhật tin tức khi Chính Phủ cho phép và sinh hoạt trở lại như xưa !.

  • Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật Tốt !.

Có sức khỏe sẽ có tất cả . J J

 

Mọi liên lạc xin gọi về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 

HCKVN 04/2021

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA