Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 12 Nam 2021
Thang 11 Nam 2021
Thang 10 Nam 2021
Thang 9 Nam 2021
Thang 8 Nam 2021
Thang 7 Nam 2021
Thang 6 Nam 2021
Thang 5 Nam 2021
Thang 4 Nam 2021
Thang 3 Nam 2021
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 2 Nam 2021


Thưa các Bạn Bonsai ,

 Hội xin cầu chúc bạn, gia đình và bằng hữu được nhiều sức khỏe trong năm Tân Sửu.

 Với thời tiết ưu đãi Quận Cam hãy ở nhà chăm sóc cây kiểng, làm đẹp vườn tược, thể dục Vui Khỏe và hưởng thú điền viên cho đúng ý nghĩa !.

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người  J .

 Mọi liên lạc xin gọi về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 * Khi nào tình hình đại dịch không còn và chính phủ cho phép, thì Hội sẽ cập nhật và sinh hoạt trở lại như xưa !. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật Tốt !.    Có sức khỏe sẽ có tất cả . J J

  HCKVN 02/2021

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA