Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 12 Nam 2021
Thang 11 Nam 2021
Thang 10 Nam 2021
Thang 9 Nam 2021
Thang 8 Nam 2021
Thang 7 Nam 2021
Thang 6 Nam 2021
Thang 5 Nam 2021
Thang 4 Nam 2021
Thang 3 Nam 2021
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 12 Nam 2020


Thưa các Bạn Bonsai ,

 Đã là tháng cuối năm 2020, nhưng Covid19 vẫn chưa thuyên giảm !. Cho nên tất cả những sinh hoạt của Hội ta phải tạm ngưng .

  Với thời tiết ưu đãi Quận Cam hãy ở nhà chăm sóc cây kiểng, làm đẹp vườn tược, thể dục Vui Khỏe và hưởng thú điền viên cho đúng ý nghĩa !.

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người  J .

 Mọi liên lạc xin gọi về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261 

12/2020

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA