Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 11 Nam 2020
Thang 10 Nam 2020
Thang 9 Nam 2020
Thang 8 Nam 2020
Thang 7 Nam 2020
Thang 6 Nam 2020
Thang 5 Nam 2020
Thang 11 Nam 2020


Thưa các Bạn Bonsai ,

 Chúng ta đang bước vào mùa Lễ Thankgiving 2020, Hội xin cầu chúc tất cả gia đình bạn Bonsai và bằng hữu được nhiều sức khỏe !.

Và Cảm Ơn từng Hội Viên, bằng hữu, chùa Việt Nam và Cộng Đồng (Truyền thanh, Báo Chí …) cùng đồng hành và phổ biến sinh hoạt của Hội trong nhiều năm qua .

Vui chơi nhưng không không quên nhiệm vụ :  An Toàn Sức Khỏe cho hội viên là trên hết, nên Hội ta vẫn tiếp tục tạm NGƯNG sinh hoạt hàng tháng !. cho đến khi An Toàn thật sự, thì Ban Trị Sự sẽ thông báo đến các bạn .

  Với thời tiết ưu đãi Quận Cam hãy ở nhà chăm sóc cây kiểng, làm đẹp vườn tược thể dục Vui Khỏe và hưởng thú điền viên cho đúng ý nghĩa !.

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người  J .

 Mọi liên lạc xin gọi về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 HCKVN 11/2020

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA