Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 11 Nam 2020
Thang 10 Nam 2020
Thang 9 Nam 2020
Thang 8 Nam 2020
Thang 7 Nam 2020
Thang 6 Nam 2020
Thang 5 Nam 2020
Thang 10 Nam 2020


Thưa các Bạn Bonsai ,

 Hôm nay đã là tháng 10 – 2020 .

 Vì ưu tiên An Toàn Sức Khỏe cho hội viên là trên hết Hội ta vẫn tiếp tục tạm NGƯNG sinh hoạt hàng tháng !.

cho đến khi thật sự bình thường thì Ban Trị Sự sẽ thông báo đến các bạn .

 Mong các bạn, gia đình và bằng hữu cố gắng giữ gìn sức khỏe, với thời tiết ưu đãi Quận Cam hãy ở nhà chăm sóc cây kiểng, làm đẹp vườn tược thao tác thể dục Vui Khỏe và hưởng thú điền viên cho đúng ý nghĩa . J J

 Nếu cần liên lạc xin gọi về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người  J .

 HCKVN 10/2020

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA