Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 11 Nam 2020
Thang 10 Nam 2020
Thang 9 Nam 2020
Thang 8 Nam 2020
Thang 7 Nam 2020
Thang 6 Nam 2020
Thang 5 Nam 2020
Thang 8 Nam 2020


Thưa các Bạn Bonsai ,

 Theo lệnh chính phủ chúng ta vẫn CHƯA  được sinh hoạt trở lại !.

Mong các bạn, gia đình và bằng hữu cố gắng giữ gìn sức khỏe, với thời tiết ưu đãi Quận Cam hãy ở nhà chăm sóc cây kiểng,làm đẹp vườn tược thao tác thể dục Vui Khỏe và hưởng thú điền viên cho đúng ý nghĩa . J J

 Nếu cần liên lạc về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người  J .

HCKVN 08/2020

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA