Skip Navigation Links
TIN TỨC HẰNG THÁNG
Thang 2 Nam 2021
Thang 01 Nam 2021
Thang 12 Nam 2020
Thang 11 Nam 2020
Thang 10 Nam 2020
Thang 9 Nam 2020
Thang 8 Nam 2020
Thang 7 Nam 2020
Thang 6 Nam 2020
Thang 5 Nam 2020
Thang 4 Nam 2020


Thưa các bạn bonsai ,

 Tháng 4 này chúng ta tiếp tục KHÔNG  sinh hoạt, cho đến khi chính phủ cho phép tụ tập An Toàn . Mong bạn và gia đình cố gắng giữ gìn sức khỏe và tuân thủ mọi điều lệ chính quyền ban hành .

 Nếu cần liên lạc về : 949 –331 - 4050   hoặc 714 – 489 - 1261

 ----***-----

 Thời tiết tháng này rất thích hợp việc thay đất và cắt tỉa … cho cây , là cơ hội tốt ở nhà làm việc cho đẹp cây đẹp vườn, hưởng thú điền viên tốt cho sức khỏe  J J .

 Hãy dùng Bonsai tạo niềm Vui cho mình và cho mọi người  J .

 

 HCKVN 04/2020

                                                                                                                                  

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Forum  |  Sponsors   |  Admin

© 2021 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA